Området

Norra Älvstrandens Företagarförening är en företagarförening på Norra Älvstranden. Området är 5 km långt och sträcker sig från Älvsborgsbron i väster till Götaälvbron i öster. Från norr till söder avgränsas området av Lundbyleden och Göta älv.

Huvudområdena på Norra Älvstranden heter Eriksberg och Lindholmen. Lindholmen Science Park kallas det område som sträcker sig från SVT:s nya byggnad i öster och inkluderar det område som innehåller Campus Lindholmen.

Sedan början av 1990-talet har Göteborgs stad drivit omvandlingen av det gamla varvsområdet via det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling. I området finns idag tillgång till kultur, butiker, vård, skolor och bra kollektivtrafik. Visionen om den Goda Staden är en stad som är rik och levande för alla människor. Där blandas olika funktioner, som arbete, bostad, utbildning, forskning, handel, kultur och fritid. Dessutom skapas mötesplatser för människor. Den tar vara på vattnet som upplevelse och skapar parker och områden för rekreation och sport. Den bevarar och utvecklar värdefulla befintliga byggnader och anläggningar.