SAMVERKANSPARTNERS

Vi arbetar aktivt med flertalet offentliga aktörer för att främja våra medlemmars intresse.

BRG

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. 

www.businessregiongoteborg.se

Lundby Stadsdelsförvaltning

Lundby är en spännande stadsdel där det händer mycket just nu. Stadsdelsförvaltningen ger sina omkring 50 000 invånare kommunal service inom bland annat socialtjänst, äldrevård och kultur.

www.goteborg.se/lundby

Göteborgs Uppfinnareförening

www.guf.se